Inloggen

Meetup: Blockchain Pilots

  Marie Louise Borsje
  • iedereen (publiek zichtbaar)
  • 140
  Door Marie Louise Borsje 535 dagen geleden
   

  image
  Blockchain staat volop in de belangstelling en ook tijdens de aanstaande Ambtenaar 2.0-Dag staan meerdere workshops op het programma.

  In een rapport van de Britse overheid (eind 2015) worden mogelijkheden geschetst voor toepassing van blockchain-technologie door de publieke sector. De Britten noemden specifiek:

  • het innen van belastingen

  • de uitgifte van paspoorten, visa en de legalisatie van documenten

  • het registreren van eigendom van onroerende goederen

  • het garanderen van de juistheid van overheidsadministratie

  • het garanderen van de herkomst van producten/goederen

  Learning by Doing

  Om in te zien welke kansen er zijn voor de Nederlandse overheid is het belangrijk dat deze begrijpt hoe de technologie werkt en hoe deze zou kunnen worden ingezet. Daarbij moeten veiligheid en centrale controle worden gecombineerd met het voordeel van het delen van informatie tussen instituties en burgers. Uiteraard moet ook goed bestudeerd worden welke waarborgen moeten worden ingebouwd. Aan de hand van verschillende pilots brengen we dit in kaart.

  14 Pilots Rijksoverheid

  Binnen de rijksoverheid lopen inmiddels 14 pilots. Deelnemende organisaties zijn o.a. BZK, V&J, de Belastingdienst, de Algemene Rekenkamer, het Zorginstituut, het Kadaster en KvK, de Raad voor de Rechtsbijstand en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Eind november presenteren zij hun bevindingen en use cases. Deze ervaringen en lessons learned nemen we uiteraard mee in de volgende pilots die we starten.  

  Medio oktober: Start Pilots Gemeenten

  Half oktober starten we met een aantal pilots onder gemeenten. Dit zullen net als bij de rijksoverheidsorganisaties losstaande pilots zijn, maar de kennis tussen de deelnemende organisaties wordt wel regelmatig gedeeld. Zo kunnen organisaties versneld meer inzicht krijgen in de mogelijkheden en onmogelijkheden van blockchains.

  Meer weten?

  Laten we afspreken tijdens de A2.0-Dag! Reageer hieronder of stuur een bericht naar Koen Hartog (klhartog@gmail.com | 0617473222). Eerst meer lezen? Ga naar de pagina op de pilotstarter-website van de VNG.