Samen Slimmer Werken

Laatst bijgewerkt op 2823 dagen geleden door Marie Louise Borsje


Als er één omgeving is die verandert, dan is het wel die van de
overheid. Niet alleen vinden overal in het land discussies en
initiatieven plaats voor bezuiniging, schaalvergroting, et cetera.
Daarbovenop komt dat overheden steeds dichter bij de burger willen
staan en daarmee ook worden geconfronteerd met trends uit de
samenleving.
Alles moet efficiënter, effectiever, transparanter en in samenspraak
met burgers. Logisch dat gemeenten op zoek gaan naar andere manieren
van werken, organiseren en uitvoeren. Het Nieuwe Werken wordt dan vaak
als een wondermiddel gezien voor veel problemen. En daar gaat het mis.
Tijdens deze interactieve sessie ontdekt u dat Het Nieuwe Werken veel
meer is dan het gebruik van nieuwe faciliteiten. Het gaat veeleer om
het loslaten van oude patronen dan om het aanleren van nieuwe. Verder
laten wij zien hoe een andere manier van werken uw interactie met de
burgers kan verbeteren, hoe nieuwe ideeën als ANTWOORD, Zaakgericht
werken en interactief bezuinigen van invloed zijn op dat nieuwe
werken. Wij noemen dat: Samen Slimmer Werken.

Jan Iedema, jarenlang bij oa het ministerie van OCW en bij CFi (nu
DUO) werkzaam geweest, met name op vernieuwing en verandering. Daarna
in 2008 overgestapt naar Ordina om de overheid ook eens van de andere
kant te bekijken. O.a. betrokken bij de oprichting van het
adviseursnetwerk Ambtenaar 2.0.
Gespecialiseerd in Het Nieuwe Werken en Social Media en de
organisatieverandering die daarbij hoort. Geeft  lezingen en workshops
over Het Nieuwe Werken, Social Media en Creatief vernieuwen.