Inloggen

Leer-Rijk

Laatst bijgewerkt op 2235 dagen geleden door Marie Louise Borsje
Op 24 oktober j.l. is het Leer-Rijk officieel geopend. Leer-Rijk is dé opleidingendatabase voor rijksambtenaren. Je vindt er opleidingen die binnen het rijk worden aangeboden (o.a. door de rijksacademies) en ook een groeiend aantal externe aanbieders van opleidingen. Naast een heldere zoekstructuur (op thema, trefwoord, competentie, functieniveau etc.) is er een koppeling met de Functiegebouw Rijk. En ex-cursisten kunnen evaluaties plaatsen, zodat geïnteresseerde rijkscollega's daar hun voordeel mee kunnen doen. Bovendien kunnen we zo samen de kwaliteit van de geboden opleidingsinformatie op peil houden.
 
Discussiepunten:
Gezien het feit dat het Leer-Rijk een nieuw instrument is en belangrijk als ondersteuning bij het streven naar mobiliteit onder rijksambtenaren, willen we het instrument goed "op de kaart zetten" rijksbreed.  Feedback van (potentiële) gebruikers is daarbij van wezenlijk belang. Vandaar dat we met o.a. de volgende vragen graag die discussie willen voeren:
 
- ben je zelf bekend met het Leer-Rijk? Zo ja, hoe heb je van het bestaan van het Leer-Rijk vernomen?
- hoe is de informatieverstrekking hierover binnen jouw organisatie?
- wat werkt in jouw organisatie om de bekendheid te vergroten?
- Andere tips, suggesties?
 
Uiteraard zullen we het Leer-Rijk laten zien en je kunt ook zelf zoeken.