Persbericht Ambtenaar 2.0 Dag 2013

Laatst bijgewerkt op 2419 dagen geleden door Marie Louise Borsje

Op de vierde Dag van de Ambtenaar 2.0 staat 'Wij, de overheid' centraal

 

Op 6 februari 2013 vindt voor de vierde achtereenvolgende keer de Dag van de Ambtenaar 2.0 plaats. Het Provinciehuis Overijssel in Zwolle en het stadhuis van Rotterdam ontvangen samen zo'n 700 ambtenaren uit alle bestuurslagen. In zeer veel workshops, presentaties en lezingen worden zij bijgepraat en getraind in de ontwikkelingen van overheid 2.0.


Netwerk

Deze dag is georganiseerd door leden van het netwerk Ambtenaar 2.0. Dit netwerk telt 8.000 leden en verbindt ambtenaren uit het hele land en uit alle bestuurslagen om zo de overheid slimmer, sneller, toegankelijker, bewuster en opener te maken. Tot een van de grootste successen mag Pleio worden gerekend, het digitale samenwerkingsverband waarmee iedere ambtenaar plaats- en tijdonafhankelijk met anderen kan werken. Andere activiteiten zijn Deelstoel (werken bij een andere ambtelijke organisatie), Open Koffie (inspiratie- en informatiesessies) en het tijdschrift Ambtenaar 2.0 (oplage 12.500). Ook houdt Ambtenaar 2.0 zich intensief bezig met Open Data: het ter beschikking stellen van gegevens die door de overheid zijn verzameld.

 

Kennis delen

De actieve leden van het Netwerk doen dit allemaal náást of dóór hun eigenlijke werk. Zij vinden het belangrijk hun kennis en ervaring te delen met collega-ambtenaren en zo een (extra) bijdrage te leveren aan een betere overheid. Innovatie en inspiratie zijn belangrijke kernwoorden, kennis delen en werken vanuit vertrouwen een voorwaarde. Op de Dag van de Ambtenaar 2.0 wisselen ambtenaren vooral kennis uit. Alle workshops, lezingen en trainingen worden - belangeloos - gegeven door collega-ambtenaren en professionals die voor de overheid werken. Ook zij willen graag hun kennis ter beschikking stellen aan en hun inspiratie delen met de gehele overheid.


Efficiënt samenwerken

De organisatie van deze dag is een goed voorbeeld van hoe Ambtenaar 2.0 werkt. Zo’n tien mensen uit het netwerk hebben met Pleio, Twitter, Yammer en Google Docs de hele dag in recordtempo en in vrije tijd georganiseerd. Met een gesloten beurs. Omdat het het meest inspirerende en informatieve evenement is voor een ambtenaar van deze tijd.


Wij, de overheid

Het nieuwe boek van Davied van Berlo 'Wij, de overheid' is de rode draad die door het programma van de Ambtenaar 2.0 Dag loopt. Hoe slaan we de handen ineen om het werk in het publieke domein te verbeteren? Dat kan onder andere door slim om te gaan met kennis en expertise die zowel binnen als buiten de overheid beschikbaar is. Denk aan crisiscommunicatie: zouden ambtenaren 2.0 (let wel: dat zijn ook mensen die niet overheidsdienst zijn!) kunnen bijspringen met hun social media expertise bij een crisis? Bezuinigingen zorgen ervoor dat mobiliteit bij de overheid eerder het bevorderen van vertrek is dan het helpen om medewerkers hun ambities te verwezenlijken. Jammer, want daarmee loopt kennis weg en remt de intellectuele groei van organisaties. Welke oplossingen zijn er inmiddels om de kennis van medewerkers elders goed in te zetten? 
Op de Ambtenaar 2.0 Dag zullen ook voorbeelden de revue passeren van zowel ambtenaren als anderen van slim samenwerken in het publieke domein. Zij laten zien welke mogelijkheden deze manier van werken opleveren, wat hun ervaringen zijn en welke dilemma's zij ondervinden.

 

Contactpersoon pers: Aletha Steijns @aasteijns