Digitale Steden Agenda

Laatst bijgewerkt op 2754 dagen geleden door Marie Louise Borsje

De ‘Digitale Steden Agenda’ is een programma voor gemeenten en marktpartijen die actief zijn met de ontwikkeling en implementatie van maatschappelijk relevante ICT diensten. De afgelopen jaren is op tal van terreinen in pilots positieve ervaring opgedaan met slimme technologieën. Nu staan we voor de uitdagende taak de potentie van deze ICT diensten in de volle breedte van de maatschappij te benutten. Digitale Steden Agenda (DSA) gaat over het grootschalig toepassen van deze diensten en het creëren van randvoorwaarden om dit mogelijk te maken. DSA is een initiatief van StedenlinkNicis, G32 en de G4.

 

De rol van de gemeente is dus niet afwachten wat de markt ons gaat aanbieden, maar eerder het formuleren van eigen wensen die in meerdere steden spelen. Dus we vragen op basis van door ons geconstateerde maatschappelijke problemen en/of uitdagingen de markt om ICT-hulp aan te bieden bij het oplossen hiervan. De lead ligt dus bij ons, en wij brengen de markt in beweging. Daarvoor is het nodig dat we intergemeentelijk willen en durven samenwerken!

 


Zie ook: http://www.digitalestedenagenda.nl/


 

Rick Reimerink en Holger Boswijk