Navigatiemenu

Werving 3.0

Laatst bijgewerkt op 2438 dagen geleden door Hans Damen

Sinds begin 2012 trekken de krijgsmachtdelen samen op bij de werving van nieuw personeel. Vier iconische campagnes werden vervangen door één overkoepelende campagne met als centraal thema: “werken voor vrede en veiligheid, je moet het maar kunnen”. In de nieuwe aanpak integreren we de verschillende campagnes en de wervingsactiviteiten onder één “paraplu”: één samenhangende arbeidsmarktbenadering die rekening houdt met de vier “sterke merken” en die zijn wervingskracht naar de specifieke doelgroepen niet verliest. Hierbij is er sprake van één verbindend element: iedereen bij Defensie doet belangrijk werk. Werk waar je trots op kunt zijn. Werk dat ons respect verdient. Werk waarvan je zegt: je moet het maar kunnen.
Met dat inzicht als thema zijn we de verschillende deelcampagnes gaan ontwikkelen en uitrollen. Naast de verschillende doelgroepcampagnes, gericht op de directe werving, hebben we ook een employer brandingcampagne ingezet met als doel het creëren van draagvlak en respect in de maatschappij voor het werk van Defensie en de mensen die dat werk doen. Gebleken is dat het communiceren vanuit één centraal thema evengoed voldoende ruimte biedt om de verschillende krijgsmachtdelen met hun specifieke kenmerken en specifieke beroepen voor het voetlicht te brengen.
Het hart van de campagne is de combinatie van het uitoefenen/leren van een beroep, een vak, én militair zijn. Die combinatie, van het uitoefenen van jouw vak binnen de militaire organisatie, maakt het werken bij Defensie bijzonder. De militaire omgeving speelt dan ook een belangrijke rol in de campagne en daarmee dus ook de verschillende krijgsmachtdelen als sterk merk. De krijgsmachtdelen vormen namelijk ‘het decor’ voor de campagne om het bijzondere van het militaire beroep in al zijn verscheidenheid te kunnen uitdragen.
De afzenderstrategie biedt eveneens ruimte voor de sterke merken: altijd met de slogan ‘je moet het maar kunnen’ en de url ‘werkenbijdefensie.nl’, echter de ene keer met de boodschap ‘technicus bij Defensie’ en de andere keer bijvoorbeeld met ‘vlieger bij de Luchtmacht’.
Ook in de online- en social media-strategie spelen de sterke merken een belangrijke rol. Dit is terug te zien in de opzet van de nieuw ontwikkelde integrale wervingssite, maar ook in het gegeven dat we per krijgsmachtdeel social mediakanalen (Facebook, Twitter) hanteren.
Begin 2012 stonden we voor een enorme uitdaging: De krijgsmachtdelen waren lang uit het ‘wervings’ beeld, Defensie had een nieuw verhaal te vertellen middels een nieuw te ontwikkelen centrale campagne en de berichtgeving in de media over Defensie was lang niet altijd positief. Met name de ingrijpende bezuinigingen en gedwongen ontslagen hebben een negatief effect op het imago van Defensie als aantrekkelijke werkgever. De boodschap dat Defensie desondanks wel degelijk behoefte heeft aan nieuwe medewerkers en ook perspectief biedt voor de langere termijn, blijkt moeilijk om te bestendigen binnen de Nederlandse samenleving en verdient voortdurend aandacht.
Inmiddels zijn we een jaar verder en zijn we een staat geweest om de volgende (deel)campagnes te ontwikkelen en uit te rollen, te weten:
- VeVa
- Technici
- Employer Branding
- Officieren
- Marinieren
- Vliegers
- Infanteristen
- Artsen
- Verpleegkundigen

In een dynamische en interactieve workshop komt Kapitein-luitenant-ter-zee Carin Kleinveld (@carinkleinveld) en haar team toelichten wat daar allemaal voor nodig was en is.