Inloggen

Navigatiemenu

Dialoogsessie ‘Duurzaam samenwerken op teamniveau (HNW 3.0)

Laatst bijgewerkt op 1886 dagen geleden door Marie Louise Borsje

In de inmiddels meer traditionele benadering van HNW lijkt de nadruk – ook binnen de overheid (zie de blog ‘Het einde van Het Nieuwe Werken’) - vooral te liggen op: kostenbesparing via minder werkruimte, het modern en fancy inrichten van de aangepaste kantooromgeving en het omarmen van allerlei ICT middelen, oftewel de zogenoemde ‘bricks’, respectievelijk ‘bytes’.

De 3 e veranderdimensie die bij HNW wordt genoemd ‘behavior’ krijgt doorgaans wel aandacht, maar wordt meestal niet vertaald naar een heldere visie op een duurzamere samenwerking in die nieuwe werksfeer. Veelal is de verbeterpotentie op dit vlak geen onderdeel van de business case voor HNW. In huidige ‘oude’ werkculturen wordt vaak maar een beperkt deel van de potentiële kracht en competenties van individuele medewerkers en de potentiële waarde van kennisbundeling, gezamenlijke informatieverwerking en synergie effecten benut. Dat hangt voor een belangrijk deel samen met allerlei starre en beperkende patronen en systemen. En met een gebrek aan ruimte voor medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te dragen en een dynamische eigen werkstijl te ontwikkelen.

HNW brengt beweging en de mogelijkheid tot meer dynamiek in de werksfeer en biedt daarbij een waardevolle kans om die patronen en de bijbehorende beperkende sfeer te doorbreken. Na een inleidende presentatie van Mees de Lind van Wijngaarden over dit duurzame samenwerken in een nieuwe inspirerende werksfeer, gaat hij graag met deelnemers in dialoog over mogelijkheden en beperkingen, een concrete aanpak en bijbehorende uitdagingen, die zij in hun eigen organisatie zien om deze ideeen daar toe te passen.

Mees de Lind van Wijngaarden is bedrijfskundig strategisch sparring partner, adviseur en verandercoach gericht op duurzaam (samen)werken. Na een jarenlange ervaring als informatie analist, business consultant en projectmanager binnen overheid en in bedrijfsleven, met name in detacheringverband verbonden aan zeer diverse projecten is hij zich gaan richten op Het Nieuwe Werken. Daarbij in het bijzonder duurzame cultuurverandering gericht op het optimale samenwerking en ontplooiing van menselijk potentieel. Zowel in de vorm van strategisch sparren en advies als het begeleiden van teams en teamleiders.