Navigatiemenu

Op weg naar de ideale ambtenaar

Laatst bijgewerkt op 2427 dagen geleden door Marie Louise Borsje

Achtergrond

De rol van steden wordt steeds groter, waardoor ook de aandacht voor stedelijke overheden groeit. Deze discussie vindt vooral plaats op systeemniveau. Dit model is ontwikkeld in het kader van een afstudeeronderzoek voor de Metropool Master aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur en benadrukt de rol die individuele ambtenaren als actors of change kunnen vervullen in het aanpassen van de overheid op de veranderende omstandigheden.

 

Inzicht

Het model ondersteunt individuele ambtenaren bij het reflecteren op hun positie binnen de gemeentelijke overheid, het verkrijgen van inzicht in eigen handelen en hoe dit binnen een groepsverband toe te passen. De definitie van de ideale ambtenaar is contextafhankelijk en het model biedt dan ook geen blauwdruk, maar stimuleert het denken bij ieder individu.

 

Handelingsperpectief

Door een directe koppeling te maken met een door de deelnemers aangedragen casus worden zij gestimuleerd en gefaciliteerd om het geleerde daadwerkelijk te kunnen toepassen in de dagelijkse werkpraktijk.

 

Beweging en energie

De actieve, vernieuwende, positieve, concrete en speelse benadering zorgt ervoor dat de sessies niet alleen leerzaam en nuttig zijn, maar ook energiek en enthousiasmerend.

 

Wetenschap en praktijk

Persoonlijke ontwikkeling is geen wiskunde. Toch kan een goed doordacht diagnostisch model helpen bij het reflecteren op eigen handelen. Het door ons ontwikkelde model is wetenschappelijk onderbouwd en heeft een praktische insteek.

 

Laagdrempelig

Het model is via een workshop van 2-3 uur toe te passen en kan eenvoudig op de specifieke situatie van een groep aangepast worden. Tijdens de Landelijke Ambtenaar 2.0 Dag zal een verkorte versie worden gepresenteerd.

 

De presentatie wordt verzorgd door Ronald Derks en Bas van Leeuwen

Ronald Derks

Samen met Bas van Leeuwen, een collega uit Amsterdam, heb ik in het kader van een opleiding bij Nederlandse School voor Openbaar Bestuur een diagnostisch model ontwikkeld dat ambtenaren aanzet tot reflectie op hun eigen handelen binnen de gemeentelijke setting, waarbij we gebruik maken van een aantal ideaaltypische beelden van ambtenaren die te herleiden zijn uit de wetenschappelijke literatuur en de praktijk. Momenteel ben ik vanuit de gemeente Rotterdam gedetacheerd bij het United Nations Development Programme (UNDP) in Genève. In Genève coördineer ik een wereldwijd netwerk van steden, de World Alliance of Cities Against Poverty (WACAP). Deze detachering eindigt per 1 maart 2013, waarna ik weer terugkeer naar de gemeente Rotterdam. Met verschillende partijen ben ik nog in gesprek over de rol die ik daar weer ga vervullen.

 

LinkedIn: ch.linkedin.com/in/ronaldderks/

Twitter: @ronald_h_derks