Inloggen

Navigatiemenu

Van Burgerparticipatie naar Digitale Co-creatie

Laatst bijgewerkt op 1876 dagen geleden door Marie Louise Borsje

Succesvol betrekken van en betrokken zijn bij burgers

Hoe zorg je voor 95% tevreden burgers na Digitaal te co-creëren? Wat moet je doen om meer dan 60% van een wijk te betrekken bij digitaal creëren van een buurtplein? Hoe kunnen burgers en gemeenten in de toekomst met elkaar (digitaal) co-creëren? 

In deze workshop unieke inzichten over digitale interventies, succesvol betrekken van burgers, inzetten van online media en aansluiten bij fysieke ontmoetingen en methoden om dit in goede banen te begeleiden.

 De workshop:

 

  • Visie op burgerparticipatie en overheidsparticipatie
  • Uitleg van Digitale co-creatie als methodiek
  • 2 cases met unieke inzichten over digitale interventies
  • -- Co-creatie Cultuurvisie Nijmegen
  • -- Co-creatie Buurtplein Den Bosch
  • Kritische blik op risico’s en kansen
  • -- Blik naar de toekomst

 

Meer over digitale co-creatie op www.socialimpact.nl

Jarenlang zijn gemeenten al bezig om sociale media en andere online media in te zetten om burgers te betrekken bij beleidsvorming of andere dossiers. Steeds meer groeit het besef dat de gemeenten niet alleen burgers moeten betrekken, maar ook blij mogen zijn als ze als overheid mogen mee participeren met burgers (in burgerinitiatieven).

De overheid wilt zelfredzaamheid stimuleren, samen met burgers de uitdagingen in de maatschappij oplossen waarbij met minder geld meer gedaan moet worden. Er zijn grenzen aan de capaciteit die overheden kunnen besteden om mee te doen aan burgerinitiatieven en tegelijkertijd zijn er ook grenzen aan zelfredzaamheid.

In deze workshop van een uur worden twee cases behandeld. Er worden unieke inzichten gedeeld op basis van verzamelde data over digitale interventies, betrekken van burgers bij beleidscreatie en betrokken zijn bij burgerinitiatieven. Hoe je in plaats van ideeën ophaalt ook echt gaat samenwerken.

Steeds vaker komt het voor dat aan het eind van trajecten burgers zichzelf organiseren en ervoor zorgen dat beleidsmakers hun plannen opnieuw kunnen maken. Burgers die 1000 handtekeningen verzamelen of de massa aan hun kant krijgen. Wat betekent dit voor gemeenten en hoe ga je hiermee om? Tijdens de workshop wordt een kritisch blik geworpen op de risico’s en kansen.

Abdul Advany is gespecialiseerd in Digitale Co-creatie. Rijks- en lokale overheden, gezondheidszorg en bedrijfsleven helpt hij regelmatig met co-creëren van beleid, visie, producten en diensten. Niet co-creëren op kleine schaal met belangenorganisaties maar op grote schaal met de doelgroep zelf. Co-creëren op een manier waardoor mensen zich echt betrokken voelen en gezamenlijk achter het resultaat staan.

Voor meer informatie: www.socialimpact.nl