Navigatiemenu

Zelfsturende vitale gemeenschappen

Laatst bijgewerkt op 2422 dagen geleden door Marie Louise Borsje

Zelfsturende vitale gemeenschappen, een nieuwe tijd, een andere overheid

“Wellicht moeten we nu constateren dat er inderdaad sprake kan zijn van een ontluikende nieuwe
orde, maar dan een waarbij de intelligentie van de mensen vanuit hun leefperspectief de basis van die
nieuwe orde zijn en niet de overheid noch de markt. Dat verbonden in verbinding zijn in de leefwereld
van mensen de basis is voor een nieuw sociaal maatschappelijk - en een nieuw sociaal economisch
model. Het is de duiding van een samenleving vanuit het perspectief van de communicatieve
zelfsturing.
De centrale vraag is hoe de overheid in die samenleving van een sta in de weg naar een meemaker
kan transformeren? “

Het essay “gebruik gezond verstand” gaat op een indringende manier in op de systeem crises van de
overheid en pleit voor een hernieuwde relatie tussen burger en overheid. Daarvoor is noodzakelijk dat
de overheid een nieuw deel toelaat; naast het autoritair - en regelgestuurd deel, een communicatief
deel. Deze communicatieve overheid is onder andere gebaseerd op de idee van taalconstructie.

In het boek zelfsturende vitale gemeenschappen worden de praktijken van zo’n nieuwe positie
van burgers toegelicht op basis van een langdurige ervaring met communicatieve zelfsturing in
gemeenschappen.

Een tweede essay “voel de logica”, gaat over de verankering van deze verrassende analyse van
een nieuwe tijd. In het essay staan heel praktische tips over de kwaliteiten die nodig zijn om die
verandering in gang te zetten.

Ook zo enthousiast over de kracht van de burger, het belang van vrijwilligers en mantelzorgers? Dan
toch ook verwarring. Verwacht ook een zeer kritische benadering van “het collectieve misbruik” van de
burger. En zoek dat vooral niet te ver, het is vooral een spiegel voor ons, de overheid.

Nieuwsgierig naar uw eigen positie, naar uw eigen context. In een genererend gesprek, zullen de
praktijken aan bod komen. En u bent daarin mede-actor.

Geert Schmitz, auteur van de essays en mede auteur van het boek “zelfsturende vitale
gemeenschappen”, nodigt u uit tot het gesprek.. Hij heeft veel ervaring met de praktijken van
communicatieve zelfsturing.

Zijn huidige functie is strateeg bij de gemeente Peel en Maas. Zijn ervaringen als controller en
gemeentesecretaris garanderen een boeiende inkijk in de werking van het systeem overheid.

Voor meer informatie zie www.proeftuinzelfsturing.nl