Dynamische dialoog over de nieuwe rollen en verhoudingen van de > overheid binnen een duurzame participatiesamenleving

Laatst bijgewerkt op 2053 dagen geleden door Marie Louise Borsje

Samen gaan we in een dynamische vorm met elkaar in gesprek over de
participatiesamenleving. Als deelnemer neem je daarbij positie in van één
van de verschillende actoren binnen en buiten de overheid. Vanuit de
verschillende perspectieven gaan we in op het waarom?, wat? en hoe?
(golden circle) van het ontwikkelen van een duurzame
participatiesamenleving en de veranderende positie, rol en verhoudingen
van de overheid binnen die samenleving. De bedoeling is in de eerste
plaats om inhoudelijk samen tot nieuwe inzichten en verbinding te komen.
Maar ook om een inspirerend proces te doorlopen dat qua vorm en sfeer
mooie aanknopingspunten kan bieden voor duurzamere samenwerking binnen en
tussen ambtelijke organisaties, de politiek en verschillende doelgroepen.