Inloggen

Navigatiemenu

Uw leven op het wereldwijde web en de kracht van kennis(sen)netwerken

Laatst bijgewerkt op 1517 dagen geleden door Marie Louise Borsje
 
1 Civiel en Militair Interactie Commando (1 CMI Co), een eenheid van Defensie,  genereert tijdens militaire expeditionaire missies een civiel omgevingsbeeld.
Onze opdracht is het afstemmen van de communicatieve effecten van alle acties die Defensie in missies uitvoert. Alles wat Defensie doet, heeft een effect in de lokale (civiele) omgeving. Om zo goed mogelijk te duiden welke mogelijke effecten er door ons handelen optreden, hebben we een goed begrip nodig van de betreffende samenleving en bevolkingsgroepen. Open bronnen en ons kennis(sen)netwerk zijn daarbij een buitengewoon krachtig middel. We leggen graag uit hoe wij daarvan gebruik maken.
 
Over Jan Vonk:
De workshop wordt geleid door Jan Vonk, Luitenant-Kolonel der Limburgse Jagers en commandant van 1 CMI Co. Lkol Vonk heeft veelvuldig in het buitenland gewerkt en weet uit ervaring hoe belangrijk het is om goed beeld te hebben van de dynamiek die in de omgeving bestaat, welke belangen er spelen en hoe informatie benut kan worden om dat beeld actueel te houden. Momenteel geeft hij leiding aan 1 CMI Co waarin 90 beroeps- en ruim 500 reserveofficieren actief ingezet worden in binnen- en buitenland.
 
Over Nico van der Veen:
Als subject matter expert zal de reservekapitein Nico van der Veen dieper ingaan op de analysemogelijkheden van het Internet en het systeem dat 1 CMI Co gebruikt voor haar informatievergaring, -verwerking en –verspreiding. Kapitein van der Veen is als reserveofficier werkzaam bij 1 CMI Co en houdt zich daarbij vooral bezig met landenstudies en informatieverwerking.