Navigatiemenu

GIS-viewer en het ecologisch kennissysteem

Laatst bijgewerkt op 2042 dagen geleden door Marie Louise Borsje

Op basis van waarnemingen, onderzoek, verwachtingen en ecologische kennis van haar grondgebied heeft de gemeente Lelystad een ecologisch kennissysteem gebouwd. In dit kennissysteem worden per perceel de verwachte beschermde soorten geselecteerd en wordt automatisch een advies over te nemen beschermende maatregelen gegenereerd. Naast de beschermde soorten zijn ook de beschermde gebieden van Natura 2000 en de Ecologische Hoofd Structuur te zien, inclusief informatiebladen en toetsingskaders. Ook de bebouwde kom Boswet met de kapregels en de gemeentebossen zijn via de kaart te benaderen.

Het kennissysteem is nuttig voor burgers en bedrijven omdat zij zelf een natuuradvies kunnen opvragen, en dat het vergunningverleners tijd spaart omdat ze niet zelf alle gegevens bij elkaar hoeven zoeken.

Presentatie GIS-viewer en het ecologisch kennissysteem

Over Arjan van der Veen:

Ik ben informatiemanager bij de gemeente Lelystad. Ik beschouw het als mijn belangrijkste missie om het delen van informatie, met de samenleving en tussen ambtenaren onderling, te promoten en gemakkelijker te maken.

Arjan geeft deze workshop samen met Joël Koeckhoven.