Deelnemers

Deelnemers

Stel hier als deelnemer je vragen aan de organisatie en ontmoet je mede-deelnemers

Contact

Laatst bijgewerkt op 682 dagen geleden door Marie Louise Borsje

Meer weten over Ambtenaar 2.0:

@ambtenaar20
netwerk.ambtenaar20.nl
boek.ambtenaar20.nl

Hoe werkt Ambtenaar 2.0 netwerk?

 

Meer over Ambtenaar 2.0 Dag:

Wat komt er kijken bij de organisatie van een Ambtenaar 2.0 Dag
Info voor locatieaanbiedersPersbericht

'Durf te kiezen voor verandering' op de zesde Dag van de Ambtenaar 2.0  

Op 9 oktober 2015 wordt voor de zesde achtereenvolgende keer de Dag van de Ambtenaar 2.0 gehouden. Een dag voor ambtenaren én eenieder die hart heeft voor de publieke zaak. Het Provinciehuis van Noord Brabant ontvangt meer dan 400 ambtenaren van Rijk, provincies, gemeenten en veel andere overheidsorganisaties, maar ook niet-ambtenaren. In meer dan 40 workshops, presentaties en lezingen worden zij bijgepraat en getraind in de ontwikkelingen van de overheid van de toekomst. Daarnaast zijn er keynotes van bekende sprekers als Jan Willem Alphenaar en Richard van Hooijdonk.

Netwerk

Deze dag is georganiseerd door leden van het netwerk Ambtenaar 2.0. Dit netwerk telt ruim 10.000 leden en verbindt ambtenaren uit het hele land en uit alle bestuurslagen om zo de overheid slimmer, sneller, toegankelijker, bewuster en opener te maken. Tot een van de grootste successen mag Pleio worden gerekend, het digitale samenwerkingsverband waarin 100.000 ambtenaren digitaal samenwerken. Andere activiteiten zijn, Deelstoel (werken bij een andere ambtelijke organisatie) en Open Koffie (inspiratie- en informatiesessies). Digitaal houdt Ambtenaar 2.0 zich bezig met Open Data en open overheid. 

Kennis delen

De actieve leden van dit netwerk doen dit allemaal náást of dóór hun eigenlijke werk. Zij vinden het belangrijk hun kennis en ervaring te delen met collega-ambtenaren en zo een (extra) bijdrage te leveren aan een betere overheid. Innovatie en inspiratie zijn belangrijke kernwoorden, kennis delen en werken vanuit vertrouwen een voorwaarde. Op de Dag van de Ambtenaar 2.0 wisselen ambtenaren vooral kennis uit. Alle workshops, lezingen en trainingen worden - belangeloos - gegeven door collega-ambtenaren en professionals die voor de overheid werken. Ook zij willen graag hun kennis ter beschikking stellen aan en hun inspiratie delen met de gehele overheid.

Durf te kiezen voor verandering

Vasthouden aan bestaande structuren en werkmethodes is gemakkelijk. Veranderen vraagt durf. Veranderen vraagt ambtenaren om slim samen te werken in het publieke domein. Niet alleen met collega's, maar evenzeer met de burgers van Nederland. Samen vormen wij de overheid. De Ambtenaar2.0 dag laat zien hoe wij met en voor Nederland samen kunnen werken.

Meer info: a20dag.pleio.nl

 

Contact voor pers: Marie Louise Borsje (Marie Louise Borsje) en Hans Damen (Hans Damen)

Op twitter is de Ambtenaar 2.0 Dag te volgen via #a20dag15