Deelnemers

Deelnemers

Stel hier als deelnemer je vragen aan de organisatie en ontmoet je mede-deelnemers

Navigatiemenu

Datalekken; wat is het? Hoe voorkom je het? En wat als het toch gebeurt?

Laatst bijgewerkt op 1083 dagen geleden door Marie Louise Borsje

Tegenwoordig hoef je de krant er maar voor open te slaan of de app voor te openen; er is (weer) een geval van datalekken.

Met de ingang van 1 januari jl. is de gewijzigde Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in werking getreden, die een meldplicht invoert voor datalekken. En sinds die dag lijkt het wel of alle (digitale) deuren open staan.

Tijdens deze workshop bespreken we voorbeelden. We bespreken of ook daadwerkelijk alle (digitale) deuren openstaan, wat datalekken nou precies is, hoe je het kan voorkomen en wat dan als het toch gebeurd? En mag je dan totaal geen gegevens delen?

 

Deze workshop wordt gegeven door Henk Jan van der Molen, Monique Barnhoorn, Sanne van Denderen en Roeland Derksen

Henk Jan van der Molen is strategisch adviseur informatiebeveiliging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarnaast is hij docent aan de Security Adacemy en geeft hij input voor de examenvragen voor de Cyber en security opleidingen. Met zijn jarenlange ervaring en vaardigheden kan hij vanuit meerdere invalshoeken meedenken en adviesgeven op onder ander het gebied van datalekken.Monique Barnhoorn was de afgelopen 3 jaar binnen het team aanpak Adres- en ID fraude van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor de communicatie en de innovatieve projecten. Een van de pijlers in de aanpak was het bieden van ondersteuning aan gemeenten. Een van de belangrijkste vraagstukken hierin was het delen van gegevens. Wat mag wel en wat mag niet en wat is nu een datalek. In de workshop tijdens de Ambtenaar 2.0 dag gaan we samen met Logius deze vraag beantwoorden.

 

Roeland Derksen is sinds 2010 werkzaam bij Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is gestart bij Logius als aanspreekpunt van het externe callcenter. Daarnaast voerde hij projectwerkzaamheden uit voor het in beheer nemen van nieuwe diensten binnen Logius. Vervolgens is hij doorgegroeid naar het Fraudeteam. Dit project, dat ooit startte met 3 man, is anno 2016 een professioneel team van 15 collega’s. Als Senior Analist/Adviseur Fraudebestrijding  detecteert Roeland fraude en werkt hij samen met opsporingsinstanties. Zo draagt hij bij aan het veilig houden van de digitale overheid. Bij incidenten en calamiteiten werkt hij mee om de schade te beperken en te zorgen dat de Logius producten beschikbaar blijven. Tevens is hij contactpersoon voor zowel interne- als externe contacten en zijn opdrachtgevers.Sanne van Denderen werkt als adviseur crisismanagement bij Logius. De organisatie speelt een belangrijke rol bij de digitalisering van de Rijksoverheid en is vooral bekend als beheerder van DigiD. De ICT-oplossingen van Logius zorgen ervoor dat het contact tussen burgers, bedrijven en de (Rijks)overheid veilig digitaal verloopt. Maar soms, komt er een kink in de kabel en is 24x7 crisismanagement nodig om verdere schade te beperken en over de incide