Leernetwerk e-participatie ministerie EL&I: samenwerken om beleid interactiever te maken

Laatst bijgewerkt op 2812 dagen geleden door Marie Louise Borsje

Binnen het ministerie van EL&I doen we ervaring op met het betrekken van burgers bij beleid. Jarenlang heeft dat vooral de vorm gehad van keukentafelgesprekken en bijeenkomsten. Nu starten we een dialoog over megastallen via e-participatie, we experimenteren met LinkedIn-groepen en we maken een website waarop mensen ideeën kunnen leveren over het Europese landbouwbeleid. Maar hoe serieus nemen we die nieuwe 2.0-verbindingen met de samenleving? Wat doen we als burgers consensus bereiken over een antwoord dat ons politiek gezien niet zo goed uitkomt? Hoe verhoudt e-participatie zich met het primaat van de politiek? Willen we eigenlijk niet liever zelf 'in control' blijven? Deze vragen en dilemma's komen aan de orde in het leernetwerk e-participatie van het ministerie van EL&I. Hierover willen we graag met anderen van gedachten wisselen.

Achtergrond
Jeroen Vis (Linkedin: jeroen vis).
Projectleider Mens en Groen bij de directie Natuur, Landschap en Platteland.
Initiatiefnemer van www.guus.net
Ziet dat veel mensen goede, leuke ideeën hebben voor een duurzame wereld. Die energie werkt aanstekelijk.

Joost Reus (Linkedin: joost reus)
Projectleider Platform Verduurzaming Voedsel (www.verduurzamingvoedsel.nl).
Overtuigd van het idee dat de energie uit de samenleving keihard nodig is om overheidsdoelstellingen te halen. Laat zich daar door inspireren.
Is nog steeds verbaasd over de mogelijkheden die nieuwe media bieden om onverwacht nieuwe contacten te leggen met mensen en maakt daar dankbaar gebruik van.

Maximaal aantal deelnemers: ca. 20