Online discussie / virtueel dialoog

Laatst bijgewerkt op 2800 dagen geleden door Marie Louise Borsje

 

Een online discussie of virtuele dialoog helpt organisaties met gericht luisteren naar belangrijke groepen, zoals medewerkers, klanten, burgers of externe stakeholders. De basis van onze projecten wordt gevormd door gestructureerde discussies tussen geselecteerde deelnemers via internet. Het resultaat is een duidelijk gerangschikte lijst van meningen en suggesties op basis waarvan we een bondig rapport maken. Dankzij deze rapporten beschikt het management en het bestuur over completere informatie voor besluitvorming. Deelnemers voelen zich meer betrokken bij het proces. Door hun medewerking kan een verandering of ontwikkeling sneller gerealiseerd worden. Wij hebben vele succesvolle projecten gerealiseerd binnen de overheid, zoals e-participatie met (jonge)burgers en de G1000 Burgertop in België.

Eind 2009 is met het netwerk van Ambtenaar2.0 een online discussie gehouden met als doelstelling om, op een virtuele manier, interactie tussen groepsleden te realiseren. Die interactie is inderdaad op gang gekomen en hoe! Onder meer het organiseren van de Ambtenaar2.0 dagen is hier een gevolg van.

Tijdens de online discussie in 2009 zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd, zoals het gebruik van twitter door de ambtenaar.

Ook tijdens de komende Ambtenaar2.0 dag op 10 februari gaan we weer een online discussie houden. Met als aandachtspunt of de randvoorwaarden in 2011, om nog meer en beter als ambtenaar 2.0 te kunnen werken, veranderd zijn ten opzichte van 2009? Meer van dit soort vragen zullen worden gesteld om te onderzoeken of, en zo ja welke, verschuiving er heeft plaatsgevonden na 2009 als we kijken naar de wensen en de behoefte van de ambtenaren in 2011.

 

Wil je graag deelnemen aan de Ambtenaar2.0 dag en aan het Ambtenaar 2.0 netwerk, zodat ook jij kan samenwerken aan vernieuwing, discussieer dan mee van 14.00 uur tot 15.00 uur op de locatie van de Ambtenaar2.0 dag. Neem je laptop of iPad mee en en doe mee met de online discussie. Probeer vast of je een verbinding kan krijgen met de site van de online discussie 14.00 uur a20dag via de connectietest.

 

 

 

Aantal deelnemers: min 5 tot 1000

Moderatoren workshop online discussie:

Naam: Paula van der Knaap

Medeorganisator “Open Koffie”  Ambtenaar 20 Den Haag

Organisatie: Clavis, advies en coachingbureau

Functie: Certified Implementation & Change manager

Beschrijving bijdrage/rol: Moderator

 

Naam: Leo Dijkema

Organisatie: Synthetron

Functie: Directeur Nederland

Beschrijving bijdrage/rol: Moderator

 

Naam: Jeanette Kalthof

Organisatie: Synthetron

Functie: Adviseur

Beschrijving bijdrage/rol:Moderator